I en krise eller nødsituasjon der drikkevann ikke lenger transporteres i byens rør eller er trygt, må trygge og enkle lagrings- og forsyningssystemer brukes.
Vi har designet og konfigurert en 20-fots container med nødvendig utstyr for å nå ut til 10.000 personer. Utstyret i containeren består av:
• Palletanker med volum på 1000 liter
• Tappestasjoner, 1 – 6 kraner
• Vannposer på 10 liter for hver person / familie
ScanWater har også skreddersydd mobile løsninger for vannrensing, vannforsyning og distribusjon.