I en krise eller nødsituasjon der innbyggere ikke lengre har drikkevann i kranen og det ikke distribueres vann gjennom kommunens rørsystemer, må enkle og trygge lagrings- og forsyningssystemer opprettes.

I en 20-fots containerløsning har vi inkludert utstyr som er nødvendig for å nå ut til 10.000 mennesker. Dette inkluderer:

  • Palletanker med 1000 L volum
  • Tappestasjoner med 6 tappekraner på hver
  • 10 L vannposer som kan deles ut

 

Vi har skreddersydde løsninger for mobil vannrensing, vannforsyning og distribusjon. I tillegg produkter for evakuerte- og pårørendesenter som kan kjøpes inn etter individuelle behov: https://scanwater.no/wp-content/uploads/2022/08/EPS-201130-factsheet.pdf